14 Ekim 2013 Pazartesi

Parenteral İlaç Uygulama Yolları


Parenteral ilaç uygulaması; gastrointestinal sistem dışındaki bütün yollarla ilaç uygulamak demektir ve genellikle enjeksiyon uygulamalarını içermektedir.

Paranteral ilaç uygulamaları;
1 ~ Subkutan ilaç uygulaması (SC)
 2~ Intradermal ilaç uygulaması (ID)
3~ Intramüsküler ilaç uygulaması (IM)
4 Intravenöz ilaç uygulamalarını (IV) içerir.

Enjeksiyonda Kullanılan Ekipmanlar

ENJEKTÖRLER ve İĞNELER

Seçilen enjektörler ve iğneler yapılacak yola, sıvı özelliğine Ve ilacın volumüne bağlıdır. Günümüzde kullanılan erıjektörleı tek kullanımlık ve plastiktir. Boyları 1 ml olan tuberkülin ve insülin enjektörleri ile 60 ml olan irrigasyon enjektörleri arasında değisir (Resim 1)

Tuberkulin enjektörleri 1 ml olup 100 eşit parçaya bölünmüştür. İnsulin enjektöru 1 ml olup 100, 80, 40 ünitelere bölünmüş olabilir. Tuberkilin ve insülin enjektörleri diğer enjeksiyon uygulamalarında kullanılmaz"

ENJEKTÖRLER

İğnelerin Özellikleri Nelerdir ?

Her iğnenin üç özelliği vardır:

* Uç bölgenin kesiminin eğimi (ucu n uzunluğu)
* İğnenin uzunluğu
* İğnenin çapı (numarası)
* Enjeksiyon uygulanacak bölgeye göre iğne seçimi yapılır:
* IM uygulamalarda 20 -23 numaralı iğneler
* SC uygulamalarda 25 numaralı iğneler
* ID uygulamalarda 26 numaralı iğneler
* IV uygulamalarda. 14 -16 numaralı iğneler kullanılır"

 Parenteral İlaç Kaplan

Enjeksiyon uygulamasında kullanılan ilaçlar için genellikle ampuller, flakonlar veya tek kullanımlık (ilacı içinde hazır bulunan) enjektörler kullanılır. Flakonlarda ilaç ya toz ya da sıvı halinde bulunur. Toz halinde bulunan ilaçlar enjeksiyonluk suyla sulandırarak hazırlanır. Ampullerde ilaç sıvı halde bulunur. Ağzı açılan ampuller bekletilmeden kullanılmalıdır.